?

Log in

nuthin can get more GHETTO than this! - Ghetto Fobulous FamLay [entries|archive|friends|userinfo]
Ghetto Fobulous FamLay

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

nuthin can get more GHETTO than this! [Nov. 2nd, 2003|04:21 pm]
Ghetto Fobulous FamLay

ghetto_fobulous

[sliver_girl]
[mood |sillysilly]
[music |ALICE PEACOCK - BLISS]

i wanna say sorry to all the non-tagalog speakin ghetto_fab members for this post. Its just that i really hafta do this cuz i find it soooo ghetto not to share with my flip sistas! *LMAO*

To the ones who do understand TAGALOG...i must warn you, some of the words used are obscene and "kadiri" hahaha and may not be suitable for maselan and young audiences. *ROTFLMAO*

so here it is...

GHETTO TAGALOG 101

1. BAKTOL - ang ikatlong lebel ng mabahong amoy sa
kili-kili. ang
baktol ay kapareho ng amoy ng nabubulok na bayabas.
ito'y dumidikit sa
damit, at humahalo sa pawis. madalas na naaamoy
tuwing registration,
enrolment, maging sa elevator o bus.

"Put@#$%, sinong nangangamoy BAKTOL sa inyo????!!!

2. KUKURIKAPU - libag sa ilalim ng boobs. madalas na
namumuo dahil sa
labis na baby powder na inilalagay sa katawan.
maaari ding mamuo kung
hindi talaga naliligo o naghihilod ang isang babae.
ang KUKURIKAPU ay
mas madalas mamuo sa mga babaeng malalaki ang joga.

"Honey, maligo ka na para maalis yang KUKURIKAPU
mo...

3. MULMUL - buhok sa gitna ng isang nunal. mahirap
ipaliwanag kung
bakit nagkakaroon ng MULMUL ang isang nunal. subalit
hindi talaga ito
naaalis, kahit na bunutin pa ito, maliban na lamang
kung ipapa-laser
ito.

"How nice naman your MULMUL! Nakakakiliti

4. BURNIK - taeng sumabit sa buhok sa pwet. madalas
nararanasan ng mga
taong nagti-tissue lamang pagkatapos tumae. ang
BURNIK ay mahirap
alisin, lalo na kapag natuyo na ito. ipinapayo sa
mga may BURNIK na
maligo na lamang upang ito'y maalis.

"Labs, alam ko kung anong kinain mo kanina!!!

5. ALPOMBRA - kasuotan sa paa na kadalasang
makikitang suot ng mga
tindero ng yosi sa quiapo. ito'y may makipot na
suotan ng paa, at
manipis na swelas. mistulang sandalyas ito ng babae
pero kadalasang
suot ng mga lalaki. Available in blue, red, green,
etc.

6. BAKOKANG - higanteng peklat. ito'y madalas na
dulot ng mga sugat na
malaki na hindi ginamitan ng sebo de macho habang
natutuyo. imbes na
normal na balat ang nakatakip sa bakokang, ito'y
mayroong makintab na
takip.

7. AGIHAP - libag na dumikit sa panty o brief.
nabubuo ang AGIHAP kung
ang panty o brief ay suotsuot na nang hindi bumababa
sa tatlong araw.

8. DUKIT - ito ang amoy na nakukuha kung isinabit mo
ang daliri mo sa
iyong puwit o sa puwit ng iba..try it to prove it
thats DUKIT.

9. SPONGKLONG - ito'y isang bagong wika an
nangangahulugan sa isang
estupidong tao.

Ex. "Buti naman at bumaba na sa puwesto ang
spongklong nating
Presidente."

10.LAPONGGA - ito'y kahintulad sa laplapan o kaya sa
lamasan

Ex. "Hoy Utoy, bakit ba ang hilig mo sa mga sineng
puro lapongga lang
ang palabas?"

11.WENEKLEK - ito ang buhok sa utong na kadalasang
nakikita sa mga
tambay sa kanto na laging nakahubad. Meron din ang
babae nito.

Ex. "Inay! Si Itay, sinaksak yung kapitbahay natin
kasi hinila yung
weneklek niya!"

12.BAKTUNG - pinaikling salita ng BAKAT-UTONG.

Ex. "Uy Jefferson, tingnan mo si Ma'am, baktung na
naman!"

13.BAKTI --- bakat panty

14.ASOGUE --- buhok sa kilikili

15.BARNAKOL --- maitim na libag sa batok na naipon
sa matagal na panahon

16.BULTOKACHI - tubig na tumatalsik sa pwet kapag
nalalaglag ang isang
malaking ebak

17.BUTUYTUY - etits ng bata

18.JABARR - pawis ng katawan

19.KALAMANTUTAY - mabahong pangalan

20.McARTHUR - taeng bumabalik after mong i-flush


ewwwwwwwww!!! hahaha
linkReply

Comments:
[User Picture]From: juiciest
2003-11-02 01:50 am (UTC)
eeewww tamika! hahaahah! the only one i knew was 17! haha! and i thought that was said as "pututuy" haha! cuz i always hear my friend say it to her kid haha!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sliver_girl
2003-11-02 03:52 pm (UTC)
yea i think the one who wrote this got it all mixed up...i hink the ryt term was PUTUYTUY! coochi coochie! *LMAO*
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sugarchef
2003-11-02 09:04 am (UTC)
ewwwwwwwwwwww LOL like juiciest I thought number 17 was pototoy! EEK! I knew of 17, and 20 is special -- because one day my dear 13 year old brother educated me about that term.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sliver_girl
2003-11-02 03:53 pm (UTC)
#20... I SHALL RETURN! ewwwwwwwwwww! bwahahhahaha
(Reply) (Parent) (Thread)
From: caramel_skin
2003-11-02 03:35 pm (UTC)
ewwww!!!
HAHA that is SO funny<3<3<3
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sliver_girl
2003-11-02 03:54 pm (UTC)
hahahahh its WICKED! *LMAO* whoever the dim-witted writer of this should get a standing ovation! heehee
(Reply) (Parent) (Thread)
From: ggg_unit
2003-11-02 09:49 pm (UTC)
kadiri...

PUAHAHAHAHAHAHAAHHAAHAHA

I LAB IT! *hi payb*

*apeeeeeeeeeeeeeeeeeer*
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sliver_girl
2003-11-03 07:49 am (UTC)
*hy payb* ;) bwahahahahahahahahahhaha!
(Reply) (Parent) (Thread)