?

Log in

corny nanaman... - Ghetto Fobulous FamLay [entries|archive|friends|userinfo]
Ghetto Fobulous FamLay

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

corny nanaman... [Nov. 13th, 2003|08:42 pm]
Ghetto Fobulous FamLay

ghetto_fobulous

[sliver_girl]
[mood |corny]
[music |...]BREAK UP LINES: WHAT THE MEN HAS TO SAY:

1. "I just realized that I don't want to be touched."
-->Whaddafuckisdat?!

2. I'm confused and I need some time out to find myself!!!
-->Eto flashlight, go look for yourself! Baka gusto mo pa ng kandila with that!!!

3. "Maybe this is not the right time for us."
-->Anak ng tipaklong! di na kita tatanggapin ulit no?! Bakit?anong oras ba dapat?! alas- otso?????

4. "Di kita maalagaan ng tulad ng ineexpect mo. You deserve someone better. That's not me."
-->Bakit sinabi ko bang gusto ko ng YAYA???? Leche!

5. Lasing lang ako kagabi. Sorry.
-->Eh ako ba lasing?! Tang na mo! Sino nagsabi sa iyo na manligaw ka ng lasing! Gago! Sino inulul mo?

6. "We are too different from each other."
--> Bakit anong klaseng ANIMAL ka??

True lies and true lines:

7. "We have to meet other people to see what it's like to be with someone else. I'm giving you that choice. if you come back to me, we'll both be better from having chosen freely."
--> HoY! mga palusot mo! break kung ayaw mo na...dami mo pang satsat eh!

8. "Someday, hahanapin kita, when we're both ready. When we don't care about the odds. Kung tayo talaga, tayo rin in the end, di ba?"
--> Tang na mo! tataguan na kita! kala mo magpapahanap ako!!

9. "I really think that we should break up." "Why?" "Because I don't know if I still love you."
-->Tapos next week may kasama na siyang iba. Olrayt sa okei!

10. "I just realized I haven't had time to walk my dog..."
--> O cge! lakad mo na rin buong pamilya mo! magsama kayo ng aso mo!

11. "It's not you, it's me...
--> Buti alam mo

Pano pag ito sinabi nya:

12. "I can no longer handle multiple priorities!!"
eto naman sagot ko: Multiple orgasm kaya mo i- handle?

minsan na akong nagmahal... minsan na akong nasaktan... minsan na rin nagpakatanga dahil minsan 'minahal kita'. hahayaan ko pa bang maulit? bakit hindi?
linkReply